Depunerea lucrării și colocviul de susținere a lucrării - Gradul I în preoție (2020-2021)

12 August 2021

Depunerea lucrării

Unde?

Lucrarea se depune la Registratura Centrului Eparhial-Iași cu mențiunea „pentru Centrul de Formare Continuă”.

Când?

Termen limită de depunere: 30 septembrie 2021.

Ce condiții trebuie să respecte lucrarea?

 • legată tip carte (arc/broșat) și pe suport electronic în format PDF la email cfc@mmb.ro;
 • are pe prima pagină a lucrării acordul scris al coordonatorului (De acord cu depunerea lucrării și susținerea ei în colocviu) și semnătura acestuia;
 • are pe prima pagină scris numărul de telefon al candidatului;
 • are atașată o copie a chitanței de plată a taxei pentru susținerea gradului 1 în preoție; taxa de susținere (1 100 RON) se achită la Casieria Centrului Eparhial-Iași la depunerea lucrării.
 • ultima pagina a lucrării cuprinde declarația de autenticitate, pe propria răspundere a candidatului.

Alte precizări

Lucrarea depusă la Centrul Eparhial-Iași rămâne în arhivele acestuia. Candidatul se obligă, în acord cu profesorul coordonatorului și/sau la solicitarea acestuia, să-i pună la dispoziție o altă copie a lucrării pentru recenzare și întocmirea referatului.

Candidații care, din motive obiective, nu reușesc să depună lucrarea de grad I în perioada specificată pot să o depună în anul următor, în baza unei cereri către chiriarh (vezi Documente utile) în care se explică situația și se solicită reînscrierea.

NOU!!!

Depunerea lucrării de grad 1 în preoție se poate face și online, urmând acești pași:

 1. Accesează formularul de la acest link.
 2. Completează datele
 3. Încarcă următoarele documente:
  • Poză / copie a chitanței de plată a taxei;
  • Poză / copie a acordului de susținere a lucrării oferit de profesorul coordonator pe prima pagină a lucrării fizice;
  • Lucrarea de grad 1 în preoție (pdf/docx); 

 

Inspecția specială la parohie

Inspecție specială se face la parohia în care activează candidatul, de către un delegat al chiriarhului, după depunerea lucrării. Candidații vor fi programați și anunțați de către persoana delegată în privința datei exacte de organizare a inspecției speciale. Calificativul minim necesar obținerii gradului 1 în preoție este „bine”.

 

Colocviul de susținerea lucrării

Data: 26 noiembrie 2021

Mai multe detalii aici.

 

Share