Masterul Profesional de Misiune și Slujire Pastorală

Motto: Răsădiți fiind în casa Domnului, în curțile Dumnezeului nostru vor înflori. (Ps. 91, 13)
Descriere

Masterul Profesional de Misiune și Slujire Pastorală se încadrează în activitatea de formare a preotului. În viața sa, hirotonia este o clipă care sacralizează prin harul lui Dumnezeu drumul de formare parcurs și marchează începerea vieții de slujitor al lui Dumnezeu și al aproapelui învățând pe tot parcursul vieții să depășească provocările ce îi ies în cale. Masterul de Misiune și Slujire Pastorală este un stagiu de formare conceput să dea șansa studentului să acceseze experiențe și informații mereu noi care să-l motiveze, formeze și informeze, este o formă de aprofundare a răspunsurilor care se cer date provocărilor contemporane și este un mijloc de facilitare a imersiunii în slujirea preoțească.

Istoric

Sesiunile de lucru pentru crearea și implementarea Masterului Profesional de Misiune și Slujire Pastorală au început în anul 2010, în diferite locații precum Cetățuia, Bistrița, Miclăușeni și Pângărați, la propunerea și prin grija IPS Părinte Mitropolit Teofan, a PC. Pr. Decan Ion Vicovan și a Pr. Consilier Arhim. Hrisostom Rădășanu. Alături de legislația națională, echipa de constituire a urmat-o pe cea bisericească în vigoare. Din echipa de implementare au făcut parte Pr. Prof. Cristian Barnea, Pr. Prof. Cezar Hîrlăoanu și Pr. Sebastian Teacu.

Rațiunea a fost o „alternativă educațională” în spațiul teologiei academice care să recupereze paradigma educațională răsăriteană ortodoxă. De dorit este ca prin metoda mistagogică care presupune ca ucenicul să stea pe lângă un părinte de la care să învețe să facă lucrurile și o dată cu învățarea lor să se afle și sensul lor. Masterul își propune să le descopere studenților în primul rând motivația și modul de a face „ceva”, fără a rămâne la statutul de a-i învăța despre acel „ceva”.

Fundamente

Fundamentele după care Masterul Profesional de Misiune și Slujire Pastorală funcționează sunt următoarele:

 1. Acomodarea unui program de studii avansate, adresat celor care intenționează să urmeze un parcurs preoțesc, cu specific practic și impact experimental care acordă un spațiu larg și consacrat aprofundării cunoștințelor și noțiunilor fundamentale pentru desfășurarea unei activități pastorale eficiente și rodnice.
 2. Utilizarea la nivel teoretic și practic a unor principii, mijloace și strategii pastoral-misionare, adaptate contextului social și duhovnicesc la nivel național.
 3. Popularizarea în rândurile viitorilor păstori de suflete, la nivel teoretic și practic, a modelelor de păstori ai Bisericii Ortodoxe Române, cu o rodnică activitate duhovnicească, culturală și pastoral misionară.
 4. Urmărirea unui profil ideal al păstorului, slujitorului și învățătorului creștin.
 5. Aprofundarea din punct de vedere duhovnicesc, a elementelor de sociologie, de psihologie și de pastorație a grupurilor cu nevoi speciale prin experimentarea modului de aplicare a terapiei duhovnicești de către preot.
MVV

Misiune

Hrănim și creștem vocația preotului de mâine.

Viziune

Masterul Profesional este un program formativ care îmbină experiența duhovnicească, academică și de voluntariat, crescând în studentul teolog pe preotul Bisericii secolului XXI.

Valori

credință | discernământ | determinare | asumare

Strategia

Odată cu Masterul Profesional de Misiune și Slujire Pastorală se începe un parcurs de pregătire ce se va întinde pe tot restul vieții.

Masterul Profesional reprezintă etapa în care bagajul de cunoștințe, competențe și atitudine ale studentului încep să fie canalizate în mod coerent spre modelarea preotului viitorilor ani.

Strategia de formare
Obiective

Prin activitățile sale, Masterul Profesional de Misiune și Slujire Pastorală urmărește să:

 • ofere un context autentic în care studentul să-și lucreze și exploreze vocația pastorală printr-o metodă mistagogică-duhovnicească (de inițiere);
 • fie un stagiu de formare și pregătire a candidatului pentru preoție prin aprofundarea suportului teoretic și practic;
 • valorifice legătura dintre dimensiunea informativă și cea experențială a învățării;
 • dezvolte o gândire teologică ancorată și fundamentată de textele patristice și contemporane făcând față provocărilor lumii actuale;
 • dezvolte capacitățile duhovnicești, emoționale și intelectuale specifice unui preot în slujba lui Dumnezeu și a aproapelui;
 • dezvolte capacitățile de identificare și analiză a dificultățile ce pot apărea în dimensiunea lucrării pastorale folosindu-se de competențele practice, spirituale și teologice dobândite.
Comunitatea Masterului Profesional

Prima generație a Masterului Profesional a început cursurile în anul 2015 cu un efectiv de 25 de studenți înscriși, a urmat a II-a generație în 2016 cu 27 de studenți înscriși, apoi 2017 cu 31 de studenți înscriși (generația a III-a), 2018 cu 23 de studenți înscriși (generația a IV-a), 2019 cu 22 studenți înscriși (generația a V-a), 2020 cu 29 studenți înscriși (generația a VI-a), 2021 cu 20 studenți înscriși (generația a VII-a), 2022 cu 21 de studenți înscriși (generația a VIII-a) și 2023 cu 32 de studenți înscriși (generația a IX-a).

Testimoniale Alumni:

Eu consider că acest program de master este diferit de celelalte, prin prisma abordării studentului. Profesorii ce sunt aduși din afara județului sau a țării sunt și ei un punct forte care motivează studentul. Locul și modul de desfășurare a cursurilor și a activităților este diferit de cel din facultate fiind un lucru benefic, o evadare din rutină.

Iulian Cătălin, 2018

Faptul că te pregătește pentru preoție, adică este un master ce are o direcție, nu doar teologie în general, ci teologie cu finalitate în practică.

Tănăselea Cosmin Ioan, 2017

Viitorul după Master

Studenții care urmează Masterul Profesional de Misiune și Slujire Pastorală pot urmări atât o orientare profesională, cât și una academică. Cursurile oferite pregătesc viitorii candidați ai examenului de capacitate în preoție, oferind baza teoretică și practică. De asemenea, cursurile permit și o abordare academică ce după absolvire poate fi aprofundată prin studiile doctorale. În raport cu preoția, Masterul de Misiune și Slujire Pastorală nu îmbrățișează un caracter de selecție între potrivit și nepotrivit, ci se bazează pe încurajarea studentului de a lucra cu propria vocație, procesul de selecție devenind aproape automat.

Organizare

Condiții de organizare

 1. Să fii dispus să participi în mod activ la activități;
 2. Să aspiri la un sens duhovnicesc al vieții;
 3. Să te dedici în mod responsabil în îndeplinirea sarcinilor;
 4. Să ai timp;
 5. Să locuiești în Iași sau la o distanță rezonabilă de oraș;

Organizarea logistică

Cursurile se organizează în spațiile oferite de:

 • Sala „Festivă”, Sala „Românească” și Sala „Juventus” a Colegiului „Sfântul Nicolae”
 • Sala „Ecclesia”
 • Sala „Iustin Moisescu”
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae”.

Atelierele se organizează în spațiile oferite de:

 • Colegiul „Sfântul Nicolae”
 • Liceul „Varlaam Mitropolitul”
 • Mănăstirea Miclăușeni
 • Mănăstirea Sihăstria Putnei.

Comitetul de Organizare

Mitropolitul Moldovei și Bucovinei – IPS Teofan
Coordonator activități de mentorat – PS Damaschin Dorneanul
Decan – Pr. Conf. Dr. Paul-Cezar Hârlăoanu
Reprezentant Arhiepiscopia Iașilor – Arhim. Hrisostom Rădășanu, Consilier învățământ
Facilitator – Pr. Mădălin Gîlcă, Centrul de Formare Continuă

Structura

Programul de Master Profesional include 6 module, dintre care 3 specifice (II-IV):

Modulul I – 4 cursuri teoretice și seminarii în fiecare semestru;

Modulul II – 4 ateliere organizate în decursul primelor 3 semestre;

Modulul III – Programul de Educație Practică, desfășurat în primele 3 semestre;

Modulul IV – Programul de Mentorat, desfășurat în fiecare semestru;

Modulul V – cercetare și etică, comun tuturor programelor de master, în semestrul 2, anul 2;

Modulul final – realizarea și susținerea disertației.

La acestea se adaugă activitățile extra-masterale: pelerinaje în țară și străinătate, activități sociale, academice și culturale etc. În total, cursuri și seminarii, ateliere, activități de practică pastorală, activități extrașcolare și de mentorat însumează un număr de peste 30 de activități.

Structura masterului profesional
Cursuri și seminarii
Anul 1
Semestrul 1Semestrul 2

Repere în cunoașterea lui Dumnezeu. Reflecția conștiinței misionare a preotului în comunitatea eclezială

Arhim. Hrisostom RĂDĂȘANU

Repere în cunoașterea lui Dumnezeu. Reflecția conștiinței misionare a preotului în comunitatea eclezială

Arhim. Hrisostom RĂDĂȘANU

Vocația misionară a preotului. Fundamente biblice și coordonate patristice

Pr. Lect. Cezar HÎRLĂOANU

Vocația misionară a preotului și provocările societății secularizate

Pr. Conf. Dan SANDU

Părinții Bisericii - modele de vocație misionară a preotului

Pr. Lect. Cristian BARNEA

Fenomenul neoreligios contemporan - o provocare în activitatea misionară

Dl. Conf. Iulian DAMIAN

Preotul și provocările lumii contemporane

Pr. Lucian FILIP

Dileme bioetice actuale – provocări în activitatea misionară a preotului

Dl. Prof. Sebastian MOLDOVAN


 

Anul 2
Semestrul 1Semestrul 2

Duhovnici contemporani – repere pentru preotul duhovnic

PS Damaschin Dorneanul

Duhovnici contemporani – repere pentru preotul duhovnic

PS Damaschin Dorneanul

Metode filocalice de îmbunătățire a vieții spirituale a preotului și a familiei sale

Pr. Prof. Ioan TEȘU

Pregătirea preotului pentru slujirea Sfintei Liturghii, a Sfintelor taine și a ierurgiilor        

Pr. Prof. Viorel SAVA

Pregătirea preotului pentru slujirea Sfintei Liturghii, a Sfintelor taine și a ierurgiilor        

Pr. Prof. Viorel SAVA

Predicarea Evangheliei în diferite contexte ale slujirii pastorale

Pr. Lect. Roger CORESCIUC

Disciplina canonică a Bisericii și importanța ei în slujirea pastorală

Pr. Lect. Emilian ROMAN

Cateheza și școala de duminică – exigențe permanente ale slujirii pastorale

Pr. Conf. Dan SANDU

 

Vezi și planul de învățământ de la adresa: https://www.teologie.uaic.ro/studenti/ghid-de-studii/planuri-de-invatamant/ 

Programul de Educație Practică

Fundamentul teologic pe care Programul de Educație Practică se așază este convingerea că studiile teologice ale Masterului de Misiune și Slujire Pastorală nu pot fi separate de viața Bisericii.

Programul de Educație Practică este un pas pregătitor instalării în parohie, candidatul dobândind o experiență mai bogată de pastorație. Masteranzii au șansa să se conecteze la nevoile reale ale Bisericii, intrând în contact cu persoane și activități menite să le dezvolte cunoștințele, abilitățile, atitudinile și valorile.

Sub coordonarea unei persoane calificate, masterandul trece prin ciclul învățării experienţiale situații menite să-i dezvolte competențele și valorile pastorale.

Misiune

Răsădim în inima preotului de mâine lucrarea mângâietoare a Bisericii.

Viziune

Programul de Educație Practică pregătește, înzestrează și ancorează pe viitorul preot în realitatea Bisericii printr-o abordare experiențială.

Valori

 • Hristos este centrul lucrării pastorale
 • imaginea maternă a Bisericii
 • noblețea stării/trăirii preoțești
 • nici o greutate nu este insurmontabilă

Obiective

Programul de Educație Practică urmărește să ajute masterandul să-și cunoască și să-și dezvolte vocația de a sluji pe Dumnezeu în cadrul Bisericii oferind mângâiere celor în nevoi. Astfel, acest demers al Masterului Profesional de Misiune și Slujire Pastorală se exprimă prin următoarele obiective:

 • creșterea nivelului de experiență în cercetarea științifică și pastorală teologică prin integrarea aspectelor teoretice în activitățile practice;
 • trecerea de la un consumator pasiv de informații (observator) la un participant activ în lucrarea pastorală (actant);
 • dobândirea de competențe pastorale prin completarea unui antrenament care-i permite implementarea cunoștințelor teoretice și practice în lucrarea pastorală Bisericii și cunoașterea vocației personale.

Structură

Coordonatorul Programului de Educație Practică este PC. pr. prof. dr. Ion Vicovan, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă.

Incluse în Programul de Educație Practică sunt și Colocviile de Educație Practică, prevăzute în semestrele I, II și III, reprezentând cadrul pentru coordonare, reflecție, diseminare teologică și evaluare.

Programul are caracter obligatoriu și apare în Planul de Învățământ drept disciplină practică obligatorie pe 3 semestre:

 1. Misiune și pastorație în cadrul instituțiilor sociale
 2. Elemente de pastorație a familiei
 3. Misiune și pastorație în instituțiile medicale

Vezi și planul de învățământ de la adresa: https://www.teologie.uaic.ro/studenti/ghid-de-studii/planuri-de-invatamant/

Structura presupune un total de 11 activități practice planificate în timpul a trei semestre, după cum urmează:

 

An 1An 2
Sem. ISem. II
(La alegere)
Sem. I
(La alegere)
Căminul de Bătrâni ,,Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena’’Pro VitaSpitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon”
Centrul de zi pentru copii „Mia Casa” InculețCateheticăSpitalul Clinic „Elena Doamna”
Penitenciarul IașiAdicțiiInstitutul de Psihiatrie „Socola”
 Pastorația tinerilorInstitutul Regional de Oncologie
Ateliere de formare

În cadrul Masterului Profesional de Misiune și Slujire Pastorală se organizează un număr de 4 ateliere practice. Acestea sunt activități distincte de cursurile și practica masteranzilor și au loc o singură dată în cei doi ani de cursuri.

 

AtelierulPersoanaSemestrulAnul
Lectura duhovnicească a ScripturiiArhim. Hrisostom RădășanuSemestrul IAnul 1
Fund raisingPr. Cosmin BrînzăSemestrul IAnul 2
Leadership situaționalArhim. Hrisostom Rădășanu
Comunicare media 
Programul de Mentorat

Programul de Mentorat își propune să lucreze cu vocația preoțească a masterandului pe trei direcții: academică, duhovnicească și socială. În cadrul procesului de mentorat se are în vedere formarea masterandului în raport cu slujirea preoțească spre care acesta tinde.

Programul de Mentorat este un serviciu suport de informare, de sprijin în procesul de formare teologică și de consiliere vocațională dar și o formă de evaluare a progresului duhovnicesc și a experienței pastorale.

Admiterea

Pentru admiterea la Masterul Profesional de Misiune și Slujire Pastorală ai nevoie de următoarele:

 • Dosarul de admitere pentru studiile universitare de master.
 • Formularul de înscriere la Masterul Profesional. Acesta se completează online și se găsește pe pagina de Facebook a Centrului de Formare Continuă sau la următoarea adresă: link formular