Gradul Definitiv în preoție

Motto: Preoția este un mare dar făcut oamenilor de Dumnezeu. (Arhim. Epifanie Theodoropoulos)
Descriere

În viața preotului, hirotonia este o clipă care sacralizează, prin harul lui Dumnezeu, drumul de formare parcurs și marchează începerea vieții de slujitor al lui Dumnezeu și al aproapelui, învățând pe tot parcursul vieții să depășească provocările ce îi ies în cale. Gradele Profesionale reprezintă un stagiu de formare conceput să dea șansa preotului să acceseze experiențe și informații mereu noi care să-l motiveze, formeze și informeze cu privire la depășirea provocărilor.

Într-un context religios ca cel de astăzi și din considerente actuale, desfășurarea unui program de studii profesionale într-o lume pluri și multiconfesională reprezintă o necesitate fundamentală pentru Biserică și pentru învățământul teologic. Acest program pune accent în mod predilect pe criteriile de identificare și de întărire a vocației pastorale și a vieții duhovnicești a preotului și a familiei sale, precum și pe actualizarea și contextualizarea pastorației creștine.

Strategia

Cursurile pentru gradului Definitiv în preoție reprezintă un mijloc de perfecționare a cunoștințelor, competențelor și atitudinilor pastorale cât și o etapă din strategia de formare continuă a Arhiepiscopiei Iașilor. Strategia urmărită presupune următoarele lucruri:

 1. Identificarea adecvată a nevoilor de formare ale preoților;
 2. Calibrarea mesajului formativ în funcție de aceste nevoi;
 3. Împrospătarea acestui mesaj de la un grad la altul;
 4. Maximizarea impactului produs de prestațiile invitaților și ale profesorilor autohtoni;
 5. Construcția unui proces de formare care să susțină în ultimă instanță misiunea Bisericii în ansamblul ei;
Strategia de formare
Importanța

Obținerea gradului Definitiv în preoție este importantă datorită:

 • obligației de a-l obține după titularizarea pe post,
 • oportunității de dezvoltare profesională și aprofundare a cunoștințelor teologice și
 • ocaziei de a stabili relații cu profesioniști în pastorația Bisericii pe care o oferă.
Organizare

Data: 14-23 septembrie 2022 - AGENDA (în curs)

Numărul de candidați / sesiune: 20-25 de persoane.

Locația: Cursuri: Centrul Eparhial-Iași; Cazare: Casa de oaspeți Sf. Nicolae - Iași

Facilități oferite:

 • locația
 • mapa participantului (cursurile, bibliografia și materialele de lucru necesare);
 • cazarea și mâncarea incluse (+ pauze de cafea);
 • timp rezervat lecturii / odihnei;
 • Sfânta Liturghie zilnică;
 • prezența prin rotație a fiecărui ierarh din Mitropolia Moldovei și Bucovinei.

Program zilnic:

 • Sfânta Liturghie;
 • micul dejun;
 • curs, atelier și seminarizare (1);
 • prânz și pauză de odihnă / lectură;
 • curs, atelier și seminarizare (2);
 • cină.

Rezultate așteptate:

 • actualizarea cunoștințelor teologice;
 • dobândirea noi abilități pentru punerea în practică a acestor cunoștințe;
 • cunoașterea de profesioniști din pastorația Bisericii;
Înscrierea

Înscrierea se face pe bază de dosar la protopopiatul de care aparține candidatul în perioada comună prevăzută pentru gradele definitiv, 2 și 1 în preoție: februarie – martie.

Înscrierea la gradul Definitiv în preoție se poate face doar după 1 de la titularizarea pe post.

Taxa de participare se achită în prima zi de curs la locația de desfășurare.

Alte condiții: disponibilitatea de a fi prezent pe toată durata celor 8 zile de curs și evaluare.

În funcție de studiile candidatului, dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:
 

Documente studii mediiDocumente studii superioare
1. cerere tip către Chiriarh;1. cerere tip către Chiriarh;
2. copie după diploma de absolvire a seminarului sau copie după diploma de bacalaureat;2. copie după actele de studii: diploma de licență în teologie, master, doctorat şi foile matricole;
3. copie după certificatul de atestare a competențelor profesionale;3. adeverința care să ateste cel puțin 1 an vechime în preoție;
4. copie după certificatul de capacitate preoțească;4. memoriu de activitate avizat de protopop;
5. adeverința care să ateste cel puțin 1 an de vechime în preoție;5. raportul protopopului în legătură cu inspecțiile anuale;
6. memoriu de activitate avizat de protopop;6. media notărilor administrative pentru activitatea desfășurată, stabilită potrivit Regulamentului de numire şi transferare a clerului, având calificativul cel puțin „Bine".
Tematica

Cursurile sunt create pe baza următoarelor teme:

 • Studiul Sfintei Scripturi
 • Liturgică
 • Omiletică
 • Catehetică
 • Administrație
 • Drept canonic
 • Pastorație și duhovnicie
 • Apologetică și relația dintre știință și credință
Profesorii și colaboratorii

Printre profesorii invitați din alte centre universitare îi amintim pe următorii:

 • Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj - Pr. Conf. Dr. Vlaicu Patriciu
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj - Pr. Conf. Dr. Radu Preda
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu - Prof. Dr. Sebastian Moldovan
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă din București - Conf. Dr. Adrian Lemeni
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași: Pr. Prof. Dr. Ion Vicovan, Pr. Prof. Dr. Gheorghe Popa, Pr. Prof. Dr. Viorel Sava, Pr. Lect. Dr. Cezar Hârlăoanu, Pr. Lect. Dr. Emilian Roman, Pr. Lect. Dr. Roger Coresciuc, Diac. Dr. Sorin Mihalache.

Dintre colaboratori amintim pe:

 • PS Ignatie Trif
 • PS Damaschin Dorneanu
 • PS Nichifor Botoșăneanul
 • Pr. Dr. Răzvan Ionescu
 • Dl. Mirel Bănică
 • Dl. Răzvan Bucuroiu
 • Dl. Sever Voinescu
 • Arhim. Dr. Hrisostom Rădășanu
Evaluarea

Evaluarea constă din:

   a) examen scris cu 2 (două) subiecte din temele de mai sus
   b) examen oral cu subiecte din Liturgică, Omiletică și Catehetică și Drept canonic.

Testimoniale

„M-am bucurat din primele clipe de slujirea arhierească şi de prezențele şi deschiderea părinților şi a domnilor profesori către un dialog sincer şi formator. Împărtășirea experiențelor, sentimentul de familiaritate simțit între noi cu toate ideile şi amintirile care s-au depănat, tot ce ne-au învățat sau ne-au confirmat părinții arhierei, profesorii şi facilitatorii au contribuit la modul în care ne vom raporta de aici înainte la pastorația şi misiunea noastră.”

Pr. Cristian Băițan Turenschi, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuților (octombrie 2019)

„Cursurile de Definitivat în preoție desfășurate în această sesiune au fost pentru mine o reîmprospătare, un suflu nou de viață duhovnicească. Şi fac referință la Sfânta Liturghie, deci la întâlnirea cu Domnul în Euharistie, la primirea cuvintelor şi a binecuvântărilor arhierești, a îndrumărilor teologice, părintești şi pastorale, a sfaturilor invitaților teologi care iubesc Biserica lui Dumnezeu şi își implică eforturile spre călăuzirea proprie şi a celorlalți spre mântuire.”

Pr. Cosmin Tănăselea, Arhiepiscopia Iașilor (octombrie 2019)