Centrul de Formare Continuă

Despre

 

Inspirație

Centrul de Formare Continuă a apărut la gândul IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, de a crea activități concrete de formare a viitorilor preoți din Arhiepiscopia Iașilor. În demararea proiectului, începând cu 2 martie 2012, au fost implicate Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” și Fundația „Varlaam Mitropolitul”.

Centrul de Formare Continuă este departamentul Arhiepiscopiei Iașilor responsabil cu organizarea, implementarea și derularea programelor de formare continuă. Statutul său este de centru de perfecționare aprobat de Sfântul Sinod care funcționează prin colaborarea dintre Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași și Sectorul Învățământ al Arhiepiscopiei Iașilor.

Centrul de Formare Continuă are ca obiective:

 • oferirea de formare profesională teologică continuă;
 • racordarea preoților (și nu numai) la o structură educațională care să ofere material de studiu și de aplicare în câmpul misionar al Bisericii;
 • motivarea preoților să participe la cursurile pentru obținerea gradelor profesionale, prin momente de aprofundare atât a provocărilor misionare contemporane, cât și a răspunsurilor adecvate provenite din partea Bisericii.

Parcurs

Conceperea unui program coerent de cursuri acordate și adaptate vieții pastorale din regiunea Moldovei n-a fost un lucru simplu. Acest lucru s-a realizat prin multiple întâlniri de lucru, studii, analize ale nevoilor și desfășurarea de cursuri de probă. Un rol important în toate acestea l-a avut Fundația „Varlaam Mitropolitul” din Iași.

Factorul diferențiator

Centrul de Formare Continuă se diferențiază prin valorile urmărite, metodele și instrumentele aplicate și faptul că în formarea oferită se pleacă de la nevoia specifică a candidatului.

Valorile definitorii ale activității Centrului de Formare Continuă sunt:

 • credință vie și conștientă
 • spirit practic și lider slujitor
 • comunicare onestă și comunicator mărturisitor

Metodele și instrumentele folosite în activități sunt: rugăciunea, lucrul pe textul biblic și patristic, citirea și interiorizarea operei patristice, modele, studii de caz, joc de rol, exerciții etc.

Realizări

În 2019 s-a obținut autorizarea cursului de specializare Formare de formator de către Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC), iar în 2022 pentru alte trei cursuri Consilier vocațional, Lucrător de tineret, Mentor educațional, Consilier în domeniul adicțiilor.

Viziune

Pentru viitor, Centrul de Formare Continuă urmărește să mențină și să inițieze programe de formare continuă duhovnicească, mai ales cu privire la formarea tinerilor teologi, a preoților și a adulților laici.

Strategia de formare
Echipa
Hrisostom Rădășanu
Arhim. dr. Hrisostom Rădășanu
Consilier Învățământ
Pr. dr. Lucian Filip
Pr. Lucian Filip
Inspector Învățământ
Pr. Gabriel Leonte
Pr. Gabriel Leonte
Director
Pr. Mădălin-Constantin Gîlcă
Pr. Mădălin-Constantin Gîlcă
Secretar

Echipa formativă este alcătuită din formatorii care activează în cadrul Centrului de Formare Continuă:

 • PS Damaschin Dorneanu
 • Arhim. Hrisostom Rădășanu
 • Pr. Bogdan Racu
 • Pr. Cristian Barnea
 • Pr. Gabriel Leonte
 • Pr. Iulian Negru
 • Pr. Mihail Afloarea
 • Pr. Cristian Butnărașu
 • Pr. Mădălin-Constantin Gîlcă
 • Pr. Lucian Filip