Programul de Mentorat în Seminarii și Licee Teologice

Descriere

Programul de Mentorat pentru Seminariile Teologice, derulat de Arhiepiscopia Iașilor, prin Centrul de Formare Continuă, a fost inspirat de o nevoie de îndrumare resimțită în ultimii ani tot mai clar în rândul elevilor.

Schimbările psiho-sociale, în special cele din ultimul deceniu, ascensiunea rețelelor de socializare, comunicarea și relaționarea instantanee asigurată de acestea, inflația emițătorilor cu impact pseudo-paideic (așa-zișii influenceri, precum și lifestyle-ul instilat impersonal de marketing-ul unor produse ce vizează tinerii) au modificat drastic universul mental adolescentin. Mediul educațional nu mai este un spațiu controlat, sigur pentru dezvoltare, iar elevul disciplinat, docil, dornic să absoarbă noutatea furnizată de profesor a devenit o imagine din ce în ce mai rară.

Pe acest fundal de puternic bruiaj valoric caracteristic mediului cultural actual, educația formală suferă o evidentă erodare a reputației, fapt care conduce la periclitări ale interesului elevilor pentru studiu, pe durate mai lungi sau mai scurte, iar revenirile la normalitatea educațională devin dificile, lacunele greu de recuperat, iar încrederea în sine a elevului are de suferit. Din păcate, de multe ori, complacerea într-o situație mediocră este o așa-zisă soluție îmbrățișată, ajungându-se chiar la absenteism și abandon.

Aici poate interveni mentorul educațional, facilitând mobilizarea, recăpătarea încrederii de sine și, uneori, chiar depășirea de sine sau a limitelor personale. Mentorul educațional poate susține demersul de evitare a abandonului și poate ajuta în integrarea elevilor care vin din medii defavorizate (elevi cu unul sau ambii părinți plecați în străinătate; elevi orfani; elevi din familii disfuncționale etc.) sau din contexte minoritare (elevii romi).

Cu toate acestea, mentorul educațional trebuie înțeles nu doar ca o instanță de soluționare a problemelor sau de reabilitare a elevilor cu eventuale deviații comportamentale sau dificultăți educaționale, ci și ca un formator non-formal de excelență, activator de energii, însușiri și aptitudini speciale în toți elevii. De aceea, principalul obiectiv al mentoratului este de potențare a tuturor elevilor, iar al mentorului de îndrumător firesc în dezvoltare și cel secundar de reabilitare a acelora care pot fi identificați ca având probleme.

Ce este mentorul educațional

Mentorul educațional este persoana (cadru didactic sau nu) de orice specialitate care activează într-o unitate de învățământ, care se legitimează printr-un nivel ridicat și valoric al culturii acumulate și prin calitatea experienței de viață dobândite și care acționează în spiritul deplinei libertăți a elevului și-i creează un cadru dinamic de susținere, dezvoltare și îmbogățire a elevului, printr-o abordare non-formală a activităților complementare procesului de învățământ, vizând potențarea sau ameliorarea performanței academice, dezvoltarea sau formarea caracterului moral și sporirea sau încurajarea sociabilității elevului.        

Termenul de mentor educațional înglobează trei direcții spre care demersul non formal își propune să acționeze: educație academică, educație duhovnicească și educație socială.

Mentor educational
Colegiul mentorilor

Centrul de Formare Continuă are în componența sa Colegiul mentorilor educaționali. Aceștia sunt destinați însoțirii elevului de-a lungul anilor de liceu prin proiectul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei „Mentorat în Seminariile/Liceele Teologice”. Fiecare seminar din cele șase ale Arhiepiscopiei Iașilor are un număr de aproximativ zece mentori educaționali, formați timp de un an înainte de a activa (și timp de alți doi ani după începerea procesului efectiv), care au probat în mod practic necesitatea rolului de mentor și importanța efortului depus.