Gradul 2 în preoție

Motto: Preoția este un mare dar făcut oamenilor de Dumnezeu. (Arhim. Epifanie Theodoropoulos)
Descriere

În viața preotului, hirotonia este o clipă care sacralizează, prin harul lui Dumnezeu, drumul de formare parcurs și marchează începerea vieții de slujitor al lui Dumnezeu și al aproapelui, învățând pe tot parcursul vieții să depășească provocările ce îi ies în cale. Gradele Profesionale reprezintă un stagiu de formare conceput să dea șansa preotului să acceseze experiențe și informații mereu noi care să-l motiveze, formeze și informeze cu privire la depășirea provocărilor.

Într-un context religios ca cel de astăzi și din considerente actuale, desfășurarea unui program de studii profesionale într-o lume pluri și multiconfesională reprezintă o necesitate fundamentală pentru Biserică și pentru învățământul teologic. Acest program pune accent în mod predilect pe criteriile de identificare și de întărire a vocației pastorale și a vieții duhovnicești a preotului și a familiei sale, precum și pe actualizarea și contextualizarea pastorației creștine.

Strategia

Cursurile pentru obținerea gradului 2 în preoție reprezintă un mijloc de perfecționare a cunoștințelor, competențelor și atitudinilor pastorale cât și o etapă din strategia de formare continuă a Arhiepiscopiei Iașilor. Strategia urmărită presupune următoarele lucruri:

 1. identificarea nevoilor concrete ale comunității parohiale creștin ortodoxe;
 2. calibrarea mesajului formativ în funcție de aceste nevoi;
 3. împrospătarea acestui mesaj de la un grad la altul;
 4. maximizarea impactului produs de prestațiile invitaților și ale profesorilor autohtoni;
 5. construcția unui proces de formare care să susțină în ultimă instanță misiunea Bisericii în ansamblul ei.
Strategia de formare
Importanța

Obținerea gradului 2 în preoție este importantă datorită:

 • necesității în cazul unui transfer,
 • oportunității de dezvoltare profesională și aprofundare a cunoștințelor teologice și
 • ocaziei de a stabili relații cu profesioniști în pastorația Bisericii pe care o oferă.
Organizare

Data: 14-23 septembrie 2022 (Cazarea: 14.09, între 16:00-18:00). Agenda (în curs)

Numărul de candidați / sesiune: 20-25 de persoane.

Locația: Cursuri: Centrul Eparhial-Iași; Cazare: Casa de oaspeți „Sfântul Nicolae”

Facilități oferite:

 • locația
 • mapa participantului (cursurile, bibliografia și materialele de lucru necesare);
 • cazarea și mâncarea incluse (+ pauze de cafea);
 • timp rezervat lecturii / odihnei;
 • Sfânta Liturghie zilnică;
 • prezența prin rotație a fiecărui ierarh din Mitropolia Moldovei și Bucovinei.

Program zilnic:

 • Sfânta Liturghie;
 • micul dejun;
 • curs, atelier și seminarizare (1);
 • prânz și pauză de odihnă / lectură;
 • curs, atelier și seminarizare (2);
 • cină

Rezultate așteptate:

 • actualizarea cunoștințelor teologice;
 • dobândirea unor noi abilități pentru punerea în practică a acestor cunoștințe;
 • cunoașterea de profesioniști din pastorația Bisericii;
Înscrierea

Înscrierea se face pe bază de dosar la protopopiatul de care aparține candidatul în perioada comună prevăzută pentru gradele definitiv, 2 și 1 în preoție: februarie – martie.

Înscrierea la gradul 2 în preoție se poate face doar după 4 ani de la obținerea definitivatului în preoție.

Taxa de participare se achită în prima zi de curs la locația de desfășurare.

Alte condiții: disponibilitatea de a fi prezent pe toată durata celor 8 zile de curs și evaluare.

În funcție de studiile candidatului, dosarul de înscriere trebuie să conțină următoarele documente:

Documente studii medii

1. cerere către Chiriarh (vezi Documente utile);

2. copie după diploma de absolvire a seminarului sau copie după diploma de bacalaureat;

3. copie după certificatul de atestare a competențelor profesionale;

4. copie după certificatul de capacitate preoțească;

5. copie după certificatul de acordare a definitivării;

6. adeverința care să ateste cel puțin 5 ani de vechime în preoție;

7. memoriu de activitate avizat de protopop, având calificativul cel puțin „Bine";

8. dovadă cu notările administrative de la Centrul eparhial de la obținerea gradului definitiv până în prezent;

9. dovadă privind elaborarea sau susținerea unei conferințe preoțești ori a unei teme în cadrul cercului pastoral, în ultimii 4 ani.

 

Documente studii superioare

1. cerere către Chiriarh (vezi Documente utile)

2. copie după Diploma de licențiat în teologie;

3. adeverință care să ateste cel puțin 5 ani vechime în preoție;

4. memoriu de activitate avizat de protopop, având calificativul cel puțin „Bine";

5. dovadă privind publicarea unor cărți, studii, articole, predici, cateheze, conferințe, alte materiale de interes bisericesc şi apariții în mass-media bisericească;

6. dovadă privind elaborarea sau susținerea unei conferințe preoțești ori a unei teme în cadrul cercului pastoral, în ultimii 4 ani.

Tematica

Cursurile sunt create pe baza următoarelor teme:

 • Viața parohiei
 • Lucrarea filantropică a Bisericii
 • Bioetică
 • Familia contemporană
 • Familia preotului
 • Pastorație și duhovnicie
 • Apologetică și relația dintre Știință și credință
Profesorii și colaboratorii

Printre profesorii invitați din alte centre universitare îi amintim pe următorii:

 • Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj - Pr. Conf. Dr. Vlaicu Patriciu
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj - Pr. Conf. Dr. Radu Preda
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu - Prof. Dr. Sebastian Moldovan
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă din București - Conf. Dr. Adrian Lemeni
 • Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași: Pr. Prof. Dr. Ion Vicovan, Pr. Prof. Dr. Gheorghe Popa, Pr. Prof. Dr. Viorel Sava, Pr. Lect. Dr. Cezar Hârlăoanu, Pr. Lect. Dr. Emilian Roman, Pr. Lect. Dr. Roger Coresciuc, Diac. Dr. Sorin Mihalache.

Dintre colaboratori amintim pe:

 • PS Ignatie Trif
 • PS Damaschin Dorneanu
 • PS Nichifor Botoșăneanul
 • Pr. Dr. Răzvan Ionescu
 • Dl. Mirel Bănică
 • Dl. Răzvan Bucuroiu
 • Dl. Sever Voinescu
 • Arhim. Dr. Hrisostom Rădășanu
Evaluarea

Evaluarea se face în baza unui examen scris cu 2 (două) subiecte formulate de către profesori din prelegerile susținute.

Testimoniale

„Cunoașterea, comunicarea, bucuria regăsirii sau descoperirii unor oameni dragi în persoană sau prin intermediul unor cărți sau informații, acestea sunt premisele cursurilor organizate de Centrul de Formare Continuă al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei alături de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași. Schimbul experiențelor şi răspunsurile la unele provocări parohiale au oferit acestor cursuri o teologie aplicată, într-un ambient deosebit așa cum este cel al Mănăstirii Miclăușeni. Rugăciunea şi dialogul ne-au reamintit farmecul discret al slujirii alături de frații întru Hristos şi mulțumirea pe care resimțim să o oferim lui Dumnezeu. Ne mai rămân doar mulțumirile, pe care le vom așeza la prima sfântă liturghie de acasă înaintea Domnului pentru toți şi pentru toate”.

Pr. Constantin Gherasim, Arhiepiscopia Romanului şi Bacăului (octombrie 2019)

„Am avut parte de o experiență frumoasă, cu un program intens, cu rezultate frumoase. Partea duhovnicească a slujirii şi a îndrumărilor, descoperirea unor noi puncte de vedere şi a unor realități trecute cu vederea şi apropierea, fiindcă nu am simțit nici un moment distanțe între noi, au contribuit din plin la reflecție şi la proiecția unui plan pastoral pentru fiecare dintre noi. Cred că vom fi mai aproape de cei pe care îi păstorim şi pentru acest câștig le mulțumim gazdelor noastre de la Centrul Social Cultural Sf. Ilie Miclăușeni, invitaților şi în mod deosebit organizatorilor acestor cursuri, care au depus efort, dragoste şi respect pentru ceea ce am primit toți în aceste minunate zile. Îi rugăm să continue cu aceeași dezinvoltură şi abnegație”.

Pr. Lucian Veleşcu, Episcopia Hușilor (octombrie 2019)