Duhovnic și ucenic

15 Ianuarie 2021

Preoția este arta călăuzirii sufletelor pe calea lui Hristos. În această artă este nevoie de: 1) interacțiune reală cu proprii ucenici și 2) interacțiune reală cu propriul duhovnic.


Obiective

 1. clarificarea principalelor concepte legate de arta călăuzirii duhovnicești;
 2. crearea unei legături între propria experiență de ucenic cu cea de viitor duhovnic;
 3. valorificarea experienței lucrării pastorale a marilor părinți duhovnicești.


Durata

 • 1 zi
 • orarul se va stabili de comun acord între cursanți și formator după alcătuirea grupei.

Taxa

 • -


Locația

 • Centrul Eparhial-Iași sau altă locație care prezintă avantaje logistice


Certificare

Centrul de Formare Continuă

 • Diplomă de participare și supliment descriptiv emise de Centrul de Formare Continuă al Arhiepiscopiei Iașilor. Aceste document vor atesta intenția dumneavoastră de perfecționare în domeniul formării.


Formator

 • PS Damaschin Dorneanul


Înscriere

 • Prin email: cfc@mmb.ro (oferind următoarele informații 1. cursul dorit, 2. numele complet al participantului, inclusiv adresă, email, telefon și CNP)
 • Prin telefon: 0756725948
 • Prin formular online: https://forms.gle/bhcvS6ZZLd1gpzYM9


Pachetul de curs

 • Pachetul de curs conține următoarele elemente:
 • Rechizite curs (suport de curs, mapă de curs, pix, maculatură)
 • Coffee break
 • Activitatea de training
 • Fișe de lucru
 • Networking


Metodă de lucru:

 • Prezentare principii
 • Focus grupuri
 • Jocuri de rol


Descarcă

Broșura cursurilor de formare:
https://drive.google.com/file/d/1F1FGpqJXvwY1eml7IcWAqBsGki_x3PrI/view?usp=sharing

Share