Evaluarea inițială a Cântăreților Bisericești s-a încheiat

Etapa de evaluarea inițială face parte din programul de 2 (doi) ani care cuprinde, pe lângă aceasta, o perioadă de formare și o evaluare finală. Programul este dedicat cântăreților bisericești din Arhiepiscopia Iașilor angajați cu contribuție bisericească de la stat și a apărut din dorința de a oferi șansa unei formări continue a cântăreților, după modelul în care preoții își obțin gradele clericale.

Întâlnirea cu cântăreții bisericești a însemnat o reală plăcere pentru toți membrii comisiei de evaluare – profesori de muzică din mediul universitar și preuniversitar, reprezentanți ai Centrului Eparhial-Iași, părinți protopopi și organizatori.

Evaluarea inițială a oferit o imagine de ansamblu asupra statutului cântărețului bisericesc din Arhiepiscopia Iașilor și a identificat care sunt nevoile de formare a profesională ale acestuia. În urma acesteia și conform nevoilor exprimate de cântăreți, comisia de organizare a stabilit programa cadru de formare.

Chestionarul de nevoi pe care cântăreții l-au completat a reflectat cât de bogat în înțelesuri și cât de profund poate fi înțeles cântărețul bisericesc (numit și dascăl, țârcovnic, psalt sau cantor).

Iată câteva dintre răspunsuri la cerința I. Descrieți în câteva cuvinte ocupația de cântăreț bisericesc:

  1. Aceasta treaptă a clerului inferior implică o mare responsabilitate. Cântărețul bisericesc este, practic, liantul dintre cler și credincioși. Prin activitatea sa, prin cântare, cântărețul bisericesc unifică obștea credincioșilor, potrivit îndemnului sacerdotului: „să ne iubim unii pe alții, că într-un gând să mărturisim”.
  2. Așa cum într-un spital, asistentul medical activează după prescripția medicului, așa și în biserică, cântărețul își desfășoară activitatea, cu binecuvântarea preotului. El îl ajută pe preot la toate slujbele și activitățile pe care le săvârșește în biserică.
  3. Ca si cântăreț bisericesc as putea sa spun ca este o bucurie sa pot fi alături de Dumnezeu slujba de slujba. Pentru mine nu este o ocupație, un loc de munca întrucât vin la fiecare slujba plin de liniște sufletească.

Etapa a II-a, perioada de formare, va consta din următorii pași:

  1. Întâlnirea formatorilor selecționați;
  2. Stabilirea conținuturilor de formare pe baza Programei cadrul pentru fiecare grupă de competență;
  3. Demararea activității de formare (1 iulie 2021);
Share