Formare de formatori (ANC)

20 Ianuarie 2021
 • Formare de formatori (ANC)
 • Formator (ANC)

Cod COR: 242401

Niciodată nu este prea târziu să înveți și cu atât mai mult niciodată nu este prea târziu să înveți pe alții. Cursul de formator te ajută să deprinzi cunoștințele, competențele și atitudinile necesare pentru a învăța pe adulți și îți deschide calea spre a te îmbogăți cu experiențe și cunoștințe noi.


Durata

 • 180 de ore
 • Orarul se va stabili de comun acord între cursanți și formator după alcătuirea grupei.


Locația

 • Sala „Iustin Moisescu”, Centrul Eparhial-Iași, Bld. Ștefan cel Mare 16, Iași


Taxa

 • 1000 RON
 • În cuantum sunt incluse taxa de pre-înscriere, prețul cursului, suportului de curs letric și electronic și taxa de examinare. Nu se vor aplica alte taxe.


Certificare

 • Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) oferă certificare în urma examenului final susținut prin trei documente:
  • Certificatul de absolvire
  • Suplimentul descriptiv
  • Suplimentul Europass
 • Centrul de Formare Continuă
  • Diplomă de participare emisă de Centrul de Formare Continuă al Arhiepiscopiei Iașilor. Acest document va atesta intenția dumneavoastră de perfecționare în domeniul formării.

Examenul de certificare constă într-o probă teoretică (teste grilă) și o probă practică (aleasă din tematica trainingului). Comisia va fi una mixtă formată din reprezentanți ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) și Centrul de Formare Continuă. Eliberarea diplomelor, în mod obișnuit, se face într-un termen de  maxim 30-60 de zile de la finalizarea cursului iar până la eliberare se oferă o adeverință.


Formator

 • Pr. Lucian Filip / Arhim. Hrisostom Rădășanu


Condiții de participare

 • Studii superioare finalizate cu examen de licență 
 • Adeverință de la medicul de familie cu mențiunea „Apt pentru a participa la cursul de formare”
 • Urmarea sesiunilor și achitarea taxei de participare
 • Laptop și conexiune la internet


Module

 1. Fundamentele procesului de formare a adulților
 2. Pregătirea programului / stagiului de formare
 3. Realizarea activităților de formare
 4. Evaluarea participanților la formare
 5. Evaluarea și îmbunătățirea programului / stagiului de formare


Înscriere

 • Prin email: cfc@mmb.ro (oferind următoarele informații 1. cursul dorit, 2. datele de facturare, 3. numele complet al participantului, inclusiv adresă, email, telefon și CNP (necesare pentru emiterea certificatului acreditat))
 • Prin telefon: 0756725948
 • Prin formular online: https://forms.gle/oCJF4S8JCGN1wcAt5


Acte necesare înscrierii

 • cartea de identitate (original și copie semnată de participant conform cu originalul);
 • certificat de căsătorie (original și copie semnată de participant conform cu originalul);
 • certificat de naștere / în cazul schimbării numelui de familie (original și copie semnată de participant conform cu originalul);
 • ultimul act de studii: minim studii superioare finalizate cu examen de licență (original și copie semnată de participant conform cu originalul); obligatoriu în științe socio-umane – asistență socială, științele educației, psihologie, psihopedagogie, drept etc;
 • adeverință de la medicul de familie cu mențiunea „Apt pentru a participa la cursul de formare”;


Avantaje

Organizare în 5 module

Învățare experienţială                    

Curs complet                       

180 de ore


Pachetul de curs

 • Pachetul de curs conține următoarele elemente:
 • Rechizite curs (suport de curs, mapă de curs, pix, maculatură)
 • Coffee break
 • Activitatea de training
 • Fișe de lucru
 • Networking


Descarcă

Broșura cursurilor de formare:
https://drive.google.com/file/d/1F1FGpqJXvwY1eml7IcWAqBsGki_x3PrI/view?usp=sharing

Share