Formator

20 Ianuarie 2021

Cod COR: 242401

Niciodată nu este prea târziu să înveți și cu atât mai mult niciodată nu este prea târziu să înveți pe alții. Cursul de formator (înscriere aici) te ajută să deprinzi cunoștințele, competențele și atitudinile necesare pentru a învăța pe adulți și îți deschide calea spre a te îmbogăți cu experiențe și cunoștințe noi.


Durata

 • 180 de ore
 • Orarul se va stabili de comun acord între cursanți și formator după alcătuirea grupei.

Locația

 • Sala „Iustin Moisescu”, Centrul Eparhial-Iași, Bld. Ștefan cel Mare 16, Iași

Taxa

 • 1200 RON
 • În cuantum sunt incluse taxa de pre-înscriere, prețul cursului, suportului de curs letric și electronic și taxa de examinare. Nu se vor aplica alte taxe.

Certificare

 • Se oferă certificare în urma examenului final susținut prin trei documente:
  • Certificatul de absolvire
  • Suplimentul descriptiv
  • Suplimentul Europass
 • Centrul de Formare Continuă
  • Diplomă de participare emisă de Centrul de Formare Continuă al Arhiepiscopiei Iașilor. Acest document va atesta intenția dumneavoastră de perfecționare în domeniul formării.

Examenul de certificare constă într-o probă teoretică (teste grilă) și o probă practică (aleasă din tematica trainingului).

Eliberarea diplomelor, în mod obișnuit, se face într-un termen de  maxim 30-60 de zile de la finalizarea cursului, iar până la eliberare se oferă o adeverință.

Formator

 • Smaranda Buju, Pr. Lucian Filip, Arhim. Hrisostom Rădășanu

Condiții de participare

 • Studii superioare finalizate cu examen de licență 
 • Adeverință de la medicul de familie cu mențiunea „Apt pentru a participa la cursul de formare”
 • Urmarea sesiunilor și achitarea taxei de participare
 • Laptop și conexiune la internet

Module

 1. Fundamentele procesului de formare a adulților
 2. Pregătirea programului / stagiului de formare
 3. Realizarea activităților de formare
 4. Evaluarea participanților la formare
 5. Evaluarea și îmbunătățirea programului / stagiului de formare

Înscriere

 • Prin email: cfc@mmb.ro (oferind următoarele informații 1. cursul dorit, 2. datele de facturare, 3. numele complet al participantului, inclusiv adresă, email, telefon și CNP (necesare pentru emiterea certificatului acreditat))
 • Prin telefon: 0756725948
 • Prin formular online: https://forms.gle/oCJF4S8JCGN1wcAt5

Acte necesare înscrierii

 • cartea de identitate (original și copie semnată de participant conform cu originalul);
 • certificat de căsătorie (original și copie semnată de participant conform cu originalul);
 • certificat de naștere / în cazul schimbării numelui de familie (original și copie semnată de participant conform cu originalul);
 • ultimul act de studii: minim studii superioare finalizate cu examen de licență (original și copie semnată de participant conform cu originalul); obligatoriu în științe socio-umane – asistență socială, științele educației, psihologie, psihopedagogie, drept etc;
 • adeverință de la medicul de familie cu mențiunea „Apt pentru a participa la cursul de formare”;

Avantaje

 • Organizare în 5 module
 • Învățare experienţială                    
 • Curs complet                       
 • 180 de ore

Pachetul de curs

 • Pachetul de curs conține următoarele elemente:
 • Rechizite curs (suport de curs, mapă de curs, pix, maculatură)
 • Coffee break
 • Activitatea de training
 • Fișe de lucru
 • Networking

Descarcă

Broșura cursurilor de formare:
https://drive.google.com/file/d/1F1FGpqJXvwY1eml7IcWAqBsGki_x3PrI/view?usp=sharing

Înscrie-te acum!

Link de înscriere!

Share