Lucrător de tineret

18 Ianuarie 2021

Cod COR: 341205

Lucrătorul de tineret este un încurajator, un facilitator și un dezvoltator al activităților de integrare, al procesului de învățare și al politicilor care privesc pe tineri.

Durata

 • 40 de ore
 • Orarul se va stabili de comun acord între cursanți și formator după alcătuirea grupei.

Locația

 • Sala „Iustin Moisescu”, Centrul Eparhial-Iași, Bld. Ștefan cel Mare 16, Iași

Taxa

 • 1100 RON
 • În cuantum sunt incluse taxa de pre-înscriere, prețul cursului, suportului de curs letric și electronic și taxa de examinare. Nu se vor aplica alte taxe.

Certificare

 • Se oferă certificare în urma examenului final susținut prin trei documente
  • Certificatul de absolvire
  • Suplimentul descriptiv
  • Suplimentul Europass
 • Centrul de Formare Continuă
  • Diplomă de participare emisă de Centrul de Formare Continuă al Arhiepiscopiei Iașilor. Acest document va atesta intenția dumneavoastră de perfecționare în domeniul formării.

Examenul de certificare constă într-o probă teoretică (teste grilă) și o probă practică (aleasă din tematica trainingului). C

Eliberarea diplomelor, în mod obișnuit, se face într-un termen de maxim 30-60 de zile de la finalizarea cursului iar până la eliberare se oferă o adeverință.

Formator

 • Pr. Cristian Butnărașu
 • Pr. Mihail Afloarea
 • Pr. Lucian Filip

Condiții de participare

 • Studii preuniversitare finalizate cu examen de bacalaureat 
 • Adeverință de la medicul de familie cu mențiunea „Apt pentru a participa la cursul de formare”
 • Urmarea sesiunilor și achitarea taxei de participare
 • Laptop și conexiune la internet

Module

 1. Profilul lucrătorului de tineret
 2. Metode ale formării
 3. Dinamica grupului
 4. Metode, instrumente și strategii de lucru
 5. Comunicarea interpersonală
 6. Planul de dezvoltare a tânărului

Înscriere

 • Prin email: cfc@mmb.ro (oferind următoarele informații 1. cursul dorit, 2. datele de facturare, 3. numele complet al participantului, inclusiv adresă, email, telefon și CNP (necesare pentru emiterea certificatului acreditat))
 • Prin telefon: 0756725948
 • Prin formular online: https://forms.gle/5gvuuKm9FREkZxHm8

Acte necesare înscrierii

 • cartea de identitate (original și copie semnată de participant conform cu originalul);
 • certificat de căsătorie (original și copie semnată de participant conform cu originalul);
 • certificat de naștere / în cazul schimbării numelui de familie (original și copie semnată de participant conform cu originalul);
 • ultimul act de studii: minim studii liceale cu diplomă de bacalaureat (original și copie semnată de participant conform cu originalul);
 • adeverință de la medicul de familie cu mențiunea „Apt pentru a participa la cursul de formare”;

Avantaje

 • Organizare în 6 module       
 • Învățare experienţială                    
 • Curs complet                       
 • 40 de ore

Pachetul de curs

Pachetul de curs conține următoarele elemente:

 • Rechizite curs (suport de curs, mapă de curs, pix, maculatură)
 • Coffee break
 • Activitatea de training
 • Fișe de lucru
 • Networking

Istoric

 • Grupa 1, Iași, noiembrie 2022 - încheiată
  • Mărturii ale participanților:

Vă mulțumesc pentru tot ce ne-ați învățat!

Felicitări, m-am bucurat de experiență!

 

 • Grupa 2, Bacău, martie 2023 - în lucru

 

 • Grupa 3, Iași, martie 2023 - înscrieri în curs

Descarcă

Broșura cursurilor de formare:
https://drive.google.com/file/d/1F1FGpqJXvwY1eml7IcWAqBsGki_x3PrI/view?usp=sharing

Share