Consilier vocațional

19 Ianuarie 2021

Cod COR: 242315

Consilierul vocațional oferă servicii de găsire a vocației tinerilor și adulților aflați în căutarea unei identități profesionale, a unui loc de muncă sau într-un moment de răscruce în carieră.

Durata

 • 180 de ore
 • Orarul se va stabili de comun acord între cursanți și formator după alcătuirea grupei.

Locația

 • Sala „Iustin Moisescu”, Centrul Eparhial-Iași, Bld. Ștefan cel Mare 16, Iași

Taxa

 • 2000 RON
 • În cuantum sunt incluse taxa de pre-înscriere, prețul cursului, suportului de curs letric și electronic și taxa de examinare. Nu se vor aplica alte taxe.

Certificare

 • Se oferă certificare în urma examenului final susținut prin trei documente
  • Certificatul de absolvire
  • Suplimentul descriptiv
  • Suplimentul Europass
 • Centrul de Formare Continuă
  • Diplomă de participare emisă de Centrul de Formare Continuă al Arhiepiscopiei Iașilor. Acest document va atesta intenția dumneavoastră de perfecționare în domeniul formării.

Examenul de certificare constă într-o probă teoretică (teste grilă) și o probă practică (aleasă din tematica trainingului). 

Eliberarea diplomelor, în mod obișnuit, se face într-un termen de  maxim 30-60 de zile de la finalizarea cursului iar până la eliberare se oferă o adeverință.

Formator

 • D-na Daniela Corneștean
 • Pr. Cristian Alexandru Barnea
 • Pr. Gabriel Leonte
 • Pr. Lucian Filip

Condiții de participare

 • Studii superioare finalizate cu examen de licență 
 • Adeverință de la medicul de familie cu mențiunea „Apt pentru a participa la cursul de formare”
 • Urmarea sesiunilor și achitarea taxei de participare
 • Laptop și conexiune la internet

Module

 1. Fundamentarea procesului de consiliere vocațională
 2. Dezvoltarea carierei
 3. Consilierul și consilierea
 4. Procesul din spatele consilierii vocaționale
 5. Metode, instrumente și strategii de lucru

Înscriere

 • Prin email: cfc@mmb.ro (oferind următoarele informații 1. cursul dorit, 2. datele de facturare, 3. numele complet al participantului, inclusiv adresă, email, telefon și CNP (necesare pentru emiterea certificatului acreditat))
 • Prin telefon: 0756725948
 • Prin formular online: https://forms.gle/AxvrrVUSpwkezovA8

Acte necesare înscrierii

 • cartea de identitate (original și copie semnată de participant conform cu originalul);
 • certificat de căsătorie (original și copie semnată de participant conform cu originalul);
 • certificat de naștere / în cazul schimbării numelui de familie (original și copie semnată de participant conform cu originalul);
 • ultimul act de studii: minim studii superioare finalizate cu examen de licență (original și copie semnată de participant conform cu originalul); obligatoriu în științe socio-umane – asistență socială, științele educației, psihologie, psihopedagogie, drept;
 • adeverință de la medicul de familie cu mențiunea „Apt pentru a participa la cursul de formare”;

Avantaje

Organizare în 5 module       

Învățare experienţială                    

Curs complet (conform SO 2021)

180 de ore

Pachetul de curs

 • Pachetul de curs conține următoarele elemente:
 • Rechizite curs (suport de curs, mapă de curs, pix, maculatură)
 • Coffee break
 • Activitatea de training
 • Fișe de lucru
 • Networking

Descarcă

Broșura cursurilor de formare:
https://drive.google.com/file/d/1F1FGpqJXvwY1eml7IcWAqBsGki_x3PrI/view?usp=sharing

Experiența de la grupa I este descrisă aici

Share