Consilier vocațional (ANC)

19 Ianuarie 2021
 • Consilier vocațional (ANC)
 • Consilier în domeniul adicțiilor (ANC)

Cod COR: 242315

Consilierul vocațional oferă servicii de găsire a vocației tinerilor și adulților aflați în căutarea unei identități profesionale, a unui loc de muncă sau într-un moment de răscruce în carieră.


Durata

 • 40 de ore
 • Orarul se va stabili de comun acord între cursanți și formator după alcătuirea grupei.


Locația

 • Sala „Iustin Moisescu”, Centrul Eparhial-Iași, Bld. Ștefan cel Mare 16, Iași


Taxa

 • 500 RON
 • În cuantum sunt incluse taxa de pre-înscriere, prețul cursului, suportului de curs letric și electronic și taxa de examinare. Nu se vor aplica alte taxe.


Certificare

 • Autoritatea Națională pentru Calificări (ANC) oferă certificare în urma examenului final susținut prin trei documente
  • Certificatul de absolvire
  • Suplimentul descriptiv
  • Suplimentul Europass
 • Centrul de Formare Continuă
  • Diplomă de participare emisă de Centrul de Formare Continuă al Arhiepiscopiei Iașilor. Acest document va atesta intenția dumneavoastră de perfecționare în domeniul formării.

Examenul de certificare constă într-o probă teoretică (teste grilă) și o probă practică (aleasă din tematica trainingului). Comisia va fi una mixtă formată din reprezentanți ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări) și Centrul de Formare Continuă. Eliberarea diplomelor, în mod obișnuit, se face într-un termen de  maxim 30-60 de zile de la finalizarea cursului iar până la eliberare se oferă o adeverință.


Formator

 • Pr. Cristian Alexandru Barnea
 • Pr. Gabriel Leonte
 • Pr. Lucian Filip


Condiții de participare

 • Studii superioare finalizate cu examen de licență 
 • Adeverință de la medicul de familie cu mențiunea „Apt pentru a participa la cursul de formare”
 • Urmarea sesiunilor și achitarea taxei de participare
 • Laptop și conexiune la internet


Module

 1. Fundamentarea procesului de consiliere vocațională
 2. Dezvoltarea carierei
 3. Consilierul și consilierea
 4. Procesul din spatele consilierii vocaționale
 5. Metode, instrumente și strategii de lucru


Înscriere

 • Prin email: cfc@mmb.ro (oferind următoarele informații 1. cursul dorit, 2. datele de facturare, 3. numele complet al participantului, inclusiv adresă, email, telefon și CNP (necesare pentru emiterea certificatului acreditat))
 • Prin telefon: 0756725948
 • Prin formular online: https://forms.gle/AxvrrVUSpwkezovA8


Acte necesare înscrierii

 • cartea de identitate (original și copie semnată de participant conform cu originalul);
 • certificat de căsătorie (original și copie semnată de participant conform cu originalul);
 • certificat de naștere / în cazul schimbării numelui de familie (original și copie semnată de participant conform cu originalul);
 • ultimul act de studii: minim studii superioare finalizate cu examen de licență (original și copie semnată de participant conform cu originalul); obligatoriu în științe socio-umane – asistență socială, științele educației, psihologie, psihopedagogie, drept;
 • adeverință de la medicul de familie cu mențiunea „Apt pentru a participa la cursul de formare”;


Avantaje

Organizare în 5 module       

Învățare experienţială                    

Curs complet                       

40 de ore


Pachetul de curs

 • Pachetul de curs conține următoarele elemente:
 • Rechizite curs (suport de curs, mapă de curs, pix, maculatură)
 • Coffee break
 • Activitatea de training
 • Fișe de lucru
 • Networking


Descarcă

Broșura cursurilor de formare:
https://drive.google.com/file/d/1F1FGpqJXvwY1eml7IcWAqBsGki_x3PrI/view?usp=sharing

Share